Termin nadsyłania prac na konkurs na identyfikację wizualną Festiwalu Kultur Kaukazu Transkaukazja 2009 wydłużony

2009-04-08

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem termin nadsyłania prac zostaje wydłużony.


Prace na konkurs prosimy przesyłać na adres info@transkaukazja.pl z dopiskiem "konkurs" w terminie do dnia 20.04.2009 (godz. 23:59).

Zapraszamy do nadsyłania projektów!

 Transkaukazja: 2004 | 2005 | 2007