TRANSQAFQAZ 2009

Transqafqaz dünyada və Avropada Qafqaz dövlətlərinin: Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan, həmçinin Şimali Qafqaz xalqlarının (xüsusilə Çeçenistan, İnquşetuya və Dağıstan) müasir mədəniyyətinin təsirindən keçirilən yeganə bədii tədbirdir.

2009-06-20 | read more...

Number of news: 1 | [1]Transkaukazja: 2004 | 2005 | 2007