Kultura Partycypacji - Warszawa, 17-19 listopada
2016-10-07
Kultura Partycypacji to praktyczne forum artystów, architektów, menedżerów kultury, edukatorów, działaczy społecznych i praw człowieka oraz liderów samorządów lokalnych i ruchów nieformalnych, którzy tworzą warunki dla zmiany społecznej.

 • Zaproszenie do zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (j. angielski)!
Konferencja realizowana jest w ramach programu Transkaukazja, który przez 12 lat swojego istnienia przeszedł ewolucję z lokalnego warszawskiego festiwalu inspirowanego współczesnym Kaukazem w międzynarodowy, interdyscyplinarny program obejmujący zagadnienia kultury, przestrzeni publicznej, edukacji i aktywizmu społecznego, w którego realizację zaangażowały się niezależne organizacje z 12 krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz innych miejsc świata.

Format Konferencji zakłada maksymalny nacisk na aktywność wszystkich uczestników – zamiast wielu sesji plenarnych przewidujemy wspólne stworzenie międzynarodowego Bazaru Inicjatyw i Idei, pracę w ośmiu grupach roboczych, które umożliwią wymianę doświadczeń, warsztaty dot. specyficznych umiejętności oraz sesję prezentującą wyniki prac wszystkich grup roboczych.
Uwaga: językami roboczymi konferencji będzie angielski (główny) oraz rosyjski.

Program

17 listopada, czwartek – “Do-It-Yourself Bazaar”

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie na stworzeniu wspólnego Bazaru Inicjatyw i Idei. Pracując w zespołach międzynarodowych (w większości z osobami poznanymi po raz pierwszy w życiu) uczestnicy stworzą przestrzeń Bazaru korzystając przede wszystkim z przygotowanych wcześniej elementów, który wieczorem otwarty będzie jako wydarzenie publiczne. Zarówno uczestnicy konferencji, jak i zupełnie „zewnętrzna” publiczność będzie mogła poznać działalność organizacji obywatelskich, niezależnych ośrodków kultury, ruchów nieformalnych oraz instytucji publicznych z różnych stron świata.


18-19 listopada, piątek-sobota – Praca w grupach roboczych i sesja podsumowująca

Grupy robocze będą łączyły w różnych proporcjach trzy formaty pracy: dzielenie się doświadczeniem (prezentacje, dyskusje), szkolenia dot. specyficznych umiejętności, warsztaty wspólnego planowania. Wspólnym elementem wszystkich grup będzie interdyscyplinarne podejście do omawianych tematów i koncentracja na działaniach mających na wpływ na zmianę lokalną. Każda grupa przygotuje:
 • konkretny "produkt" sprofilowany pod kątem swojego obszaru.
 • związany z obszarem grupy – scenariusz działań dla liderów samorządów lokalnych
Za proces przygotowań do prac w każdej z grup odpowiada Facilitator(ka), który/a zapewni wsparcie dla grupy przed i podczas Konferencji.

Grupy będą podzielone wg następujących tematów:
 • architektura społeczna / uczestnicząca +
 • edukacja +
 • sztuka współczesna +
 • budżety/ procesy partycypacyjne +
 • praca z migrantami i mniejszościami +
 • prawa człowieka / rzecznictwo +
 • tworzenie muzyki +
 • grupa interdyscyplinarna / zdefiniowana po zamknięciu naboru uczestników
Ostatnim etapem konferencji będzie sesja podsumowująca z prezentacjami wszystkich grup roboczych oraz wystąpieniem Adama Michnika "Od kultury protestu do kultury partycypacji".

Książka
Wyniki Konferencji i towarzyszących jej wydarzeń będą stanowić wkład do publikacji książki o tytule “Everyday Utopias” – wydanej w jęz. angielskim. W publikacji znajdą się:
 • różnorodne przykłady zmiany lokalnej (działania oddolne, interdyscyplinarne) - zaprezentowane w atrakcyjnej, różnorodnej formie w tym fotoreportaże, komiksy, artykuły naukowe, prace artystyczne, wyniki ewaluacji;
 • wywiady z uczestnikami Konferencji dotyczące ich najbardziej inspirujących działań lokalnych i ilustrowane materiałami – w tym fotografiami – dokumentującymi wybrane inicjatywy;
 • scenariusze konkretnych działań dla samorządowców, przedstawiających jak tworzyć przestrzenie partycypacji, oraz innych aktorów zmiany lokalnej, na przykład scenariusze zajęć edukacyjnych i in.
Miejsce
Głównym miejscem konferencji i warsztatów będzie Centrum Wielokulturowe w Warszawie – miejsce stworzone i zaprojektowane metodą partycypacyjną (przez przedstawicieli społeczności migranckich, 19 organizacji pozarządowych oraz 5 struktur Urzędu m. st. Warszawy). Grupy robocze będą pracować także w instytucjach sąsiedzkich Centrum Wielokulturowego – tj. w Bibliotece Publicznej Pragi Północ, Kluboteatrze Dzika Strona Wisły i w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

Uczestnicy
Uczestnicy konferencji pochodzą z kilkunastu krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Kaukazu, Afryki Północnej, Ameryk oraz innych regionów świata (por. listę wybranych uczestników - w wersji ang.)
 
 • Zaproszenie do zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (j. angielski) - otwarte do 6 listopada
===


Projekt współfinansowany przez:
 • Urząd m. st. Warszawy,
 • Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
 • program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu "Wsparcie Demokracji".


Strona główna

Hotel Salute to część wypartego dziedzictwa Kijowa - które mogłoby stanowić element promocji miasta. Zdjęcie zrobione w trakcie warsztatów dot. zmiany na Pl. Pecherska w Kijowie.
Hotel Salute to część wypartego dziedzictwa Kijowa - które mogłoby stanowić element promocji miasta. Zdjęcie zrobione w trakcie warsztatów dot. zmiany na Pl. Pecherska w Kijowie.

River to River - międzynarodowy projekt artystyczny, w którym polska architektka A. Wasilkowska stworzyła tymczasowe schody do rzeki Mtkwari (Tbilisi) - tworząc nową przestrzeń publiczną
River to River - międzynarodowy projekt artystyczny, w którym polska architektka A. Wasilkowska stworzyła tymczasowe schody do rzeki Mtkwari (Tbilisi) - tworząc nową przestrzeń publiczną

Tutu Poczta to unikalna inicjatywa edukacyjna zrealizowana w Baku na rzecz przeciwdziałaniu wtórnej analfabetyzacji dzieci-uchodźców z Karabachu
Tutu Poczta to unikalna inicjatywa edukacyjna zrealizowana w Baku na rzecz przeciwdziałaniu wtórnej analfabetyzacji dzieci-uchodźców z Karabachu

Zaprojektowana partycypacyjnie przestrzeń Centrum Wielokulturowego to prawie 600m2 przestrzeni publicznych i wielofunkcyjnych (i biuro o pow. tylko 23 m2)
Zaprojektowana partycypacyjnie przestrzeń Centrum Wielokulturowego to prawie 600m2 przestrzeni publicznych i wielofunkcyjnych (i biuro o pow. tylko 23 m2)

Uczestnicy międzysektorowej konferencji, której celem było wypracowanie założeń Warszawskiego Programu Recepcji i Integracji Uchodźców.
Uczestnicy międzysektorowej konferencji, której celem było wypracowanie założeń Warszawskiego Programu Recepcji i Integracji Uchodźców.

Nasze książk: Ministry of Highways (1 z 10 książek 2013 roku wg Designers&Books) oraz Architektura Cienia (jeden z 15 najciekawszych projektów graficznych roku 2012/13 wg Print Control).
Nasze książk: Ministry of Highways (1 z 10 książek 2013 roku wg Designers&Books) oraz Architektura Cienia (jeden z 15 najciekawszych projektów graficznych roku 2012/13 wg Print Control).