Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników do projektu Transkaukazja 2011
2011-03-25
Fundacja Inna Przestrzeń, w ramach realizacji projektu „Transkaukazja 2011”, zatrudni pracowników na stanowiskach:
 1. Koordynator pracy wolontariuszy
 2. Koordynator logistyczny wydarzeń festiwalowych w Polsce
 3. Koordynator ds. zabezpieczenia imprezy masowej.


 1. Koordynator pracy wolontariuszy:

 

Zadania:

 • zaplanowanie i przeprowadzenie rekrutacji wolontariuszy do obsługi festiwalu oraz do zadań informacyjno – promocyjnych (ok. 30 osób),

 • planowanie i realizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla wolontariuszy,

 • prowadzenie i bieżące uaktualnianie bazy wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy,

 • wspieranie wolontariuszy i koordynowanie ich pracy,

 • sporządzanie umów z wolontariuszami;


Wymagania:

 • doświadczenie w koordynacji zespołu wolontariuszy, w szczególności zespołu realizującego działania artystyczno – kulturalne,

 • znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,

 • samodzielność i dobra organizacja pracy,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz znajomość języka rosyjskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym będą dodatkowymi atutami;


  Oferujemy:

 • współtworzenie jedynego na świecie Festiwalu promującego kulturę współczesnego Kaukazu,

 • pracę w młodym, dynamicznym, międzynarodowym zespole,

 • zatrudnienie na umowę zlecenie/ o dzieło w okresie realizacji działań festiwalowych ( początek kwietnia – początek lipca);

 

 

 

2) Koordynator logistyczny wydarzeń festiwalowych w Polsce

 

Zadania:

 • koordynacja logistyki wydarzen festiwalowych

 • nadzór nad całością realizacji imprez w przestrzeni otwartej – 1 koncertu w centralnej przestrzeni miejskiej (impreza masowa) oraz 3 akcji artystycznych w przestrzeni publicznej,

 • współpraca z podwykonawcami (m.in. obsługa zaplecza technicznego: scena, nagłośnienie, sprzęt, namioty, realizatorzy instalacji),

 • nadzór nad montażami i demontażami,

 • współpraca z koordynatorem pracy wolontariuszy oraz koordynatorem ds. zabezpieczenia imprezy masowej,

Wymagania:

 • doświadczenie w realizacji wydarzen w przestrzeni otwartej w Warszawie, w szczególności działań artystyczno – kulturalnych

 • doskonałe umiejętności komunikacyjne

 • samodzielność i dobra organizacja pracy

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz znajomość języka rosyjskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym będą dodatkowymi atutami;
   

Oferujemy:

 • współtworzenie jedynego na świecie Festiwalu promującego kulturę współczesnego Kaukazu

 • pracę w młodym, dynamicznym, międzynarodowym zespole

 • zatrudnienie na umowę zlecenie/ o dzieło przez 3 m-ce w okresie realizacji działań festiwalowych ( początek kwietnia – początek lipca)

 

 

3) Koordynator ds. zabezpieczenia imprezy masowej w Warszawie

 

Zadania:

 • przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie zgód w Urzędzie Miasta na przeprowadzenie imprezy masowej,

 • przygotowanie dokumentacji oraz zarezerwowanie terenu,

 • sporządzenie planu imprezy,

 • sporządzenie regulaminu imprezy,

 • uzgodnienie z organem zarządzającym ruchem obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego,

 • uzgodnienie projektu organizacji ruchu - z policją,

 • poinformowanie o imprezie - przedsiębiorstwo komunikacji publicznej, społeczeństwo - o utrudnieniach w ruchu publicznym;

Wymagania:

 • doświadczenie w realizacji imprez masowych w Warszawie, w szczególności działań artystyczno – kulturalnych,

 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,

 • samodzielność i dobra organizacja pracy,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;
   

Oferujemy:

 • współtworzenie jedynego na świecie Festiwalu promującego kulturę współczesnego Kaukazu

 • prace w młodym, dynamicznym, międzynarodowym zespole

 • zatrudnienie na umowę zlecenie/ o dzieło przez 3 m-ce w okresie realizacji działań festiwalowych ( początek kwietnia – koniec czerwca)

 

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.transkaukazja.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

info@transkaukazja.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.03.2011 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje. Do CV prosimy dołączyć klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy na wskazanym adresem. Osobą upoważnioną do udzielania informacji i przeprowadzenia rekrutacji na ww. stanowiska jest Witold Hebanowski.

 

Fundacja Inna Przestrzeń

ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32

00-029 Warszawa

www.przestrzen.art.pl

tel.: +48 (0) 22 392 65 28

 

Projekt Transkaukazja 2011 jest finansowany ze środków Programu Kultura 2007-2013 oraz Biura Kultury m.st. Warszawy.

 Strona główna